Veb-sajt - Opšti uslovi i odredbe

Veb-sajt - Opšti uslovi i odredbe
 
OVAJ VEB-SAJT NAMENJEN JE KORISNICIMA KOJI SU STANOVNICI REPUBLIKE SRBIJE

  1. OPŠTE INFORMACIJE: Ovaj veb-sajt (dostupan širom sveta, ali koji je određen samo za republiku Srbiju ) uređuje Ewopharma D.O.O. registrovana u Srbiji, PIB 106382291, sa sedištem u Beogradu, Borisavljevićeva 78, u daljem tekstu "EWO".
  2. USLOVI KORIŠĆENJA I PRISTUPA VEB-SAJTU: Pristup ovom veb-sajtu dozvoljen je u zavisnosti od sledećih Opštih uslova i odredbi. EWO zadržava pravo da izmeni ili povuče uslugu koja se pruža putem ovog veb-sajta, a da prethodno nikoga ne obavesti. EWO neće biti odgovorna ukoliko veb-sajt nije u svakom trenutku dostupan, iz bilo kog razloga i za bilo koji vremenski period. Saglasni ste sa svim uslovima i odredbama samim tim što ste pogledali veb-sajt. Saglasni ste da se u svakom trenutku ponašate prema zakonu prilikom korišćenja veb-sajta i ne smete da postavljate niti prenosite agresivne, uvredljive, nezakonite, klevetničke, nepristojne, pogrdne, pornografske ili bezobrazne podatke, kao ni podatke koji ohrabruju ponašanje koje bi moglo da se smatra krivičnim delom ili da bude nezakonito. Ne smete namerno da prenosite viruse, trojance, kompromitovane podatke ili druge podatke koji su po nas štetni ili opasni. Ne smete da pokušate da dobijete neovlašćeni pristup veb-sajtu EWO, serveru gde se skladišti EWO vebsajt niti bilo koji sličan neovlašćeni pristup bilo kom srodnom serveru ili veb-sajtu. EWO neće prihvatiti nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koji proizlazi iz korišćenja informacija na ovom veb-sajtu. Pogledati Odeljak 6 za dodatne informacije o odricanju od odgovornosti.
  3. VEBSAJTOVI I LINKOVI TREĆE STRANE: EWO navodi linkove za izvore podataka trećih strana ili drugih veb-sajtova. Ovi linkovi se isključivo navode da bi vam se olakšala pretraga. Pružanje linka za neki drugi veb-sajt ne služi kao prenošenje dotičnog sadržaja od strane EWO. EWO nema nikakvu kontrolu vezanu za sadržaj ovih veb-sajtova ili izvora podataka i EWO neće biti odgovorna za njihove sadržaje ili njihovo korišćenje od strane posetilaca niti za bilo kakav gubitak ili štetu, koji se dogode na bilo koji način, a što može da proistekne iz korišćenja tih sadržaja ili oslanjanja na iste.
  4. KORIŠĆENJE PRUŽENIH INFORMACIJA: Dok se EWO trudi da informacije na ovom veb-sajtu budu ažurirane i precizne, ona ne garantuje niti zastupa, izričito ili implicitno, tačnost, kompletnost ili pouzdanost materijala na ovom veb-sajtu. Prema tome, svi korisnici ovog veb-sajta saglasni su da pristupaju veb-sajtu i njegovom sadržaju na sopstveni rizik, do krajnjih granica dozvoljenih zakonom. EWO ne pruža medicinske niti slične profesionalne usluge niti pruža savete na sajtu, a pružene informacije nemaju svrhu da zamene medicinski savet koji daje lekar. Ukoliko želite ili su vam potrebne takve usluge ili saveti, ili ako se pojavi bilo koje medicinsko stanje, odnosno ako takvo stanje postoji, treba da se obratite zdravstvenom radniku.
  5. IZMENE: EWO može u bilo kom trenutku i prema svom nahođenju da doda, promeni ili izmeni ove Opšte uslove i odredbe i/ili sadržaj veb-sajta. Preporuka je da stalno posećujete ovu staranicu kako biste bili upoznati sa najnovijim uslovima.
  6. NAŠA ODGOVORNOST: EWO isključuje sve garancije, izričite ili implicitne, do krajnjih granica dozvoljenih prema zakonu, a u vezi sa ovim veb-sajtom. Ni EWO niti bilo koja podružnica neće biti odgovorna za neposredne, posredne, naknadne, slučajne i štete ili gubitke koji se kažnjavaju, bilo u ugovoru ili kao krivica (uključujući bez ograničenja nemarnost) ili na neki drugi način, a koji su posledica oslanjanja na sadržani materijal na veb-sajtu, pristupu i korišćenju istog ili nemogućnosti da se veb-sajt koristi, ili bilo koji drugi propust ili greška u sadržaju veb-sajta. Ovo ograničenje se proširuje i uključuje bilo kakav gubitak, štetu ili troškove koje su prouzrokovali virusi koji su inficirali vašu kompjutersku opremu, softver ili podatke.
  7. PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE: Pristup ovom veb-sajtu ne jemči vam pravo da ga koristite na bilo koji način do privatni i opšti. Osim ako drugačije nije navedeno, EWO zadržava pravo da je vlasnik svih prava, svojina i interesa (intelektualne svojine) kod bilo kog i svakog aspekta ovog veb-sajta, a bilo koji materijal koji se na njemu objavljuje ostaje isključiva svojina EWO, podružnica ili davalaca licence. Naš veb-sajt je dostupan isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Stoga je zabranjeno umnožavanje, distribuiranje, reprodukovanje, ponovno objavljivanje, monitoring, dubinsko povezivanje, preuzimanje podataka, podešavanje, prenošenje ili prerađivanje materijala na veb-sajtu bez prethodne pisane dozvole od strane EWO.
  8. NADLEŽNOST I VAŽEĆI ZAKON: Ovaj veb-sajt urađen je tako da je u skladu sa zakonima Republike Srbije. Ove opšte uslove i odredbe uređuje i podležu zakonima  Republike Srbije. Bilo kakav spor koji proizlazi iz ili je u vezi sa ovim veb-sajtom potpada pod isključivu nadležnost srpskih sudova.


KONTAKT: Ukoliko imate bilo kakva pitanja, komentare, primedbe ili sumnje u vezi sa veb-sajtom ili njegovim sadržajem, molimo vas da nas kontaktirate na info.biogaia@ewopharma.rs
 Ewopharma D.O.O. PIB 106382291, Borisavljevićeva 78, Beograd