Izjava o privatnosti

Ewopharma D.O.O. (EWO) prihvata važnost zaštite ličnih podataka onih korisnika koji koriste naš veb-sajt (Posetioci). Ova Izjava, Veb-sajt Opšti uslovi i odredbe i bilo koji relevantni zakonski propisi opisuju kako EWO tretira privatnost kako ličnih tako i opštih podataka. Molimo vas da ne koristite ovaj veb-sajt ukoliko niste saglasni sa našom Izjavom o privatnosti. EWO neće prikupljati vaše lične podatke osim ako ih vi dobrovoljno ne podnesete. Zbog toga nemojte da nam pružate podatke osim ako nemate ništa protiv da se ti podaci prikupljaju i čuvaju.

 1. Prikupljanje podataka:
  EWO može da prikuplja i obrađuje sledeće lične podatke:
a) Ime posetilaca i/ili i-mejl adresu i/ili datum i vreme njihovog pristupa veb-sajtu;
  b) Informacije koje su Posetioci dobrovoljno dali putem registracije na veb-sajt, prilikom pristupanja takmičenju ili postavljanjem na naš veb-sajt;
  c) Ako nam Posetilac prijavi problem na veb-sajtu, EWO može da zahteva dodatne informacije (koje su Posetioci slobodni da ignorišu);
d) EWO može da zadrži detalje bilo kog kontakta koji su Posetioci imali sa nama;
e) Informacije o korišćenju našeg veb-sajta od strane Posetilaca pomoću kukija i drugih sličnih alatki; i
f) bilo koje sumnje u sigurnost leka koju Posetioci prijavljuju preko veb-sajta u vezi sa Bio Gaia proizvodima mogu da nas podstaknu da zahtevamo od Posetilaca dodatne informacije.

 2. Korišćenje informacija:
  EWO će samo koristiti one informacije o Posetiocima u cilju onoga zbog čega su prvobitno bile prikupljene ili pružene i kada je data saglasnost. EWO neće koristiti lične podatke Posetilaca u marketinške svrhe, osim ako se podaci ne daju u tu svrhu i uz saglasnost Posetilaca. EWO će koristiti prikupljenje lične podatke u skladu sa Odeljkom 1(f) kako bi proizvodi BioGaia i EWO bili u skladu sa pravnim i etičkim obavezama o bezbednosti naših proizvoda. Podaci koji nisu lični, poput pitanja, komentara, ideja ili predloga smatraće se da nisu poverljivi i EWO će biti slobodna da ih objavljuje i koristi, bez bilo kakve obaveze prema Posetiocima, u bilo koju svrhu i pomoću bilo kojih sredstava.

 3. IP Adrese i Kukiji:
  Definicija IP adrese jeste jedinstveni niz brojeva odvojenih tačkama, koja identifikuje svaki kompjuter koristeći Internet Protokol (IP), radi komuniciranja putem neke mreže. IP adrese uglavnom ne identifikuju pojedince i menjaju se svaki put kada se neko uloguje.
  Kukiji su delovi informacija koje ovaj veb-sajt deponuje na kompjuter. Informacija koju mi prikupljamo koristeći kukije nije lična informacija i koristi se anonimno da bi se pratio saobraćaj posetilaca ili da se pruži personalizovano, unapređeno iskustvo korišćenja veb-sajta. Posetioci su uvek slobodni da odbiju naše kukije ako to njihov pretraživač dozvoljava, ali neki delovi našeg sajta neće pravilno funkcionisati ako se to uradi.
  EWO ili neke treće strane koje nas zastupaju mogu prikupljati informacije od kompjutera Posetilaca, uključujući IP adrese tamo gde je dostupno, kao i tip pretraživača i operativnog sistema, radi unapređenja našeg sajta i kvaliteta upotrebe.

 4. Politika privatnosti kod upotrebe Fejsbuk plagina (Facebook-Plugins) (dugme lajk Like-Button, dugme za deljenje sadržaja Share-Button):
  Naše veb-stranice koriste plagine društvene mreže Fejsbuk, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (SAD). Na našem sajtu možete prepoznati ove plagine preko Fejsbuk logoa ili odnosnih dugmića za lajk „Like-button" ("Lajk“) ili „Share-button“ („Dugme za deljenje sadržaja“). Pregled Fejsbuk plagina možete pronaći na sledećoj stranici: developers.facebook.com/docs/plugins/. 

kada posećujete naše stranice, plagini uspostavljaju vezu između vašeg pretraživača i Fejsbuk servera. Fejsbuk prima informaciju da ste posetili naš veb-sajt preko vaše IP adrese. Ako kliknete na Fejsbuk dugmiće „Like“ ili „Share“ dok ste ulogovani na vaš Fejsbuk nalog, Fejsbuk može da poveže sadržaj naših stranica sa vašim Fejsbuk profilom. Na taj način Fejsbuk može da poveže vašu posetu našem veb-sajtu sa vašim nalogom. Naglašavamo da mi kao provajderi ovog veb-sajta nemamo uvid u sadržaj prenešenih podataka i kako ih Fejsbuk koristi. Radi više informacija, pogledajte Izjavu o privatnosti na Fejsbuk stranici https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Ukoliko ne želite da Fejsbuk upiše posetu našim veb-stranicama na vaš Fejsbuk nalog, molimo vas da se izlogujete sa vašeg Fejsbuk naloga.

 5. Izjava o privatnosti za korišćenje Google Analytics (Gugul analitika): 

  Ovaj veb-sajt koristi Google Analytics (Gugl analitiku), servis za veb-analitiku koju pruža kompanija Google Inc. („Google“). Google Analytics (Gugl analitika) koristi takozvane „kukije", tekstualne fajlove koji se skladište na kompjuterima korisnika, kako bi se potpomoglo analiziranje na koji način korisnici koriste veb-sajt. Informacije koje se dobijaju putem kukija o korišćenju veb-sajta obično se prenose do Guglovog servera u SAD i tamo se skladište. 
U ime operatora ovog veb-sajta, Gugl će koristiti informacije kako bi analizirao kako se koristi ovaj veb-sajt, sakupljaće izveštaje o aktivnostima veb-sajta i pružaće drugima veb-sajt ili internet srodne servise datog veb-sajt operatora. 

Vaša IP adresa koju prenosi Gugl analitika kao deo tog servisa neće se spajati sa ostalim Gugl podacima. Korisnici mogu da odbiju da koriste kukije tako što će izabrati odgovarajuća podešavanja na softveru njihovog pretraživača; međutim, želimo da napomenemo da u tom slučaju sva svojstva ovog veb-sajta možda neće biti dostupna. Posetioci veb-sajta takođe mogu da spreče prikupljanje podataka putem kukija, a u vezi sa njihovim korišćenjem ovog veb-sajta (uključujući njihove IP adrese) radi obrade od strane Gugla i to putem preuzimanja podataka i instaliranjem plagina pretraživača, a koji je dostupan na sledećem linku: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 6. Čuvanje ličnih podataka:
  Podaci posetilaca mogu da se prenose i čuvaju unutar Evropske ekonomske oblasti (European Economic Area – EEA) ili zemalja koje su izvan EEA. Službenici koji rade izvan teritorije EEA ili koji rade za nekog našeg poslovnog partnera, takođe mogu da ih obrađuju. Nivoi zaštite izvan EEA možda nisu identičnog nivoa kao unutar EEA i zbog toga su Posetioci saglasni da se pri podnošenju ličnih podataka, bilo kakva obrada, prenošenje ili čuvanje ličnih podataka unutar ili izvan EEA vrši na sopstveni rizik Posetioca. EWO će preduzeti prihvatljive korake da obezbedi da bilo koji lični podatak bude bezbedan i siguran u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti.

 7. Obelodanjivanje ličnih podataka:
  EWO može da obelodani lične podatke bilo kojoj podružnici EWO Grupe. EWO takođe može da objavi lične podatke neke treće strane:
a) gde EWO kupuje ili prodaje bilo koju imovinu ili posao, onda EWO može da obelodani lične podatke potencijalnog kupca ili prodavca te imovine ili posla.
  b) ukoliko neka treća strana kupi EWO, u potpunosti ili neki bitan deo kompanije
c) ako EWO ima odgovornost da obelodani lične podatke kako bi ispunila bilo kakvu pravnu obavezu, uključujući ali ne i ograničvajući se na otkrivanje prikupljenih ličnih podataka iz odredbe u Odeljku 1(f) zdravstvenim vlastima ili da sprovede ili primenjuje naše Opšte uslove i odredbe; ili da zaštiti prava i svojinu kompanije EWO ili ostalih.

 8. Veb-sajtovi trećih strana:
  Naš veb-sajt može da sadrži linkove za veb-sajtove treće strane. Naša Izjava o privatnosti ne odnosi se na veb-sajtove treće strane i Posetioci se podstiču da pročitaju važeću izjavu o privatnosti treće strane pre nego što im pruže bilo kakve informacije. EWO ne može da prihvati bilo kakvu odgovornost u vezi sa izjavom o privatnosti i veb-sajtovima treće strane.

 9. Pristup vašim ličnim podacima:
  Prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka, svako ima pravo da zahteva jedan primerak svojih ličnih podataka. Pojedinac takođe ima pravo da zahteva brisanje svojih ličnih podataka ili ispravljanje istih, ukoliko su netačni.
  Bilo kakvi zahtevi u vezi sa gore pomenutim treba da budu u pisanoj formi, mogu da se tarifiraju sa 6.35 evra i treba da ih prati identifikaciona isprava. EWO će odgovoriti na bilo koji zahtev u roku od 40 dana od dana prijema datog zahteva.

 10. Izmene Izjave o privatnosti:
  EWO može da promeni ovu Izjavu o privatnosti. EWO zahteva da Posetioci stalno proveravaju ovu izjavu, kako bi bili sigurni da imaju najnovije informacije. Koristeći ovaj veb-sajt, Posetioci prihvataju sve izmene i promene istog.

 11. Kontakt:
  Ukoliko imate bilo kakve komentare, pitanja, zahteve i primedbe u vezi sa ovom Izjavom o privatnosti ili drugim pitanjima u vezi sa veb-sajtom, molimo vas da kontaktirate Ewopharma d.o.o. Borisavljavićeva 78, Beograd, Tel: 011/77-00-585