Da li ste znali?

BioGaia je jedan od klinički najbolje dokumentovanih probiotika
Do sada je za bakterijski soj koji se nalazi u BioGaia-i urađena 101 klinička studija.